Selecteer een pagina

Er is sinds kort de Scholingsvoucher werkzoekende. Deze regeling biedt WW-gerechtigden, zelfstandigen en werkenden de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor de kosten van een opleiding tot maximum van € 2.500,-. Daarmee worden extra kansen gecreëerd om werk te vinden.

 

Scholingsvoucher werkzoekende

Scholingsvoucher Voorlichtingen

Er worden voorlichtingen verzorgd voor iedereen die informatie wil over deze opleidingen en over de subsidieregeling. De eerste voorlichtingen zijn op 24 augustus gepland. Meer informatie over deze voorlichtingsbijeenkomsten vindt u via utrecht.lerenenwerken.nl/leerwerkloket-evenementen. Een voorwaarde is dat de opleiding geldt voor een zogenaamd kansberoep.

Kansberoep

In de regeling die in de Staatscourant gepubliceerd is, wordt een groot aantal beroepen genoemd die door de minister als kansrijk wordt beschouwd. Het Leerwerkloket Utrecht heeft met een aantal onderwijsinstellingen bekeken bij welke opleidingen cursisten snel kunnen beginnen. Deze opleidingen staan op de website van het Leerwerkloket Utrecht gepubliceerd. Dit overzicht is te benaderen via: utrecht.lerenenwerken.nl/scholingsvoucher. Doordat er met meer onderwijsinstellingen overlegd wordt, zal deze lijst in de komende dagen verder groeien. Zo is het overzicht wordt compleet. Dat is overigens niet zo’n bezwaar. Het Leerwerkloket Utrecht kan kandidaten helpen met het vinden van een geschikte opleiding richting een kansberoep.

In loondienst

Werknemers hebben ook de mogelijkheid om van deze subsidieregeling gebruik te maken. Een voorwaarde is echter dat de medewerker zijn of haar cv. op de website werk.nl plaatst.

Subsidie aanvragen

De subsidie moet zelf worden aangevraagd bij het UWV. Het Leerwerkloket Utrecht helpt daarbij. Zij zullen na aanmelding van de kandidaat bekijken of deze voldoet aan de voorwaarden van de  voucher. Daarnaast zal met de kandidaat bekeken worden of men ook voldoet aan de voorwaarden van de opleider. Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@leerwerkloketutrecht.nl.