Selecteer een pagina

Ontwikkeladvies 45 plussers

Wil je tijd en zin maken om stil te staan bij je werk en je toekomstige werk! Het ministerie van SZW heeft een subsidie beschikbaar gesteld om een ontwikkeltraject aan te gaan om je loopbaan en situatie op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Met dit persoonlijk ontwikkeladvies neem je de ruimte om vooruit te kijken naar hoe je gezond, met plezier en met succes aan het werk kunt blijven.
Deze speciale regeling is bedoeld voor mensen die werken in de volgende beroepen;
• secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
• cateringmedewerkers;
• verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
• gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
• buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
• schoonmakers;
• werkenden in het primair onderwijs;
• werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
• ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.
Waarom dit ontwikkeladvies?
“Leuk idee, maar het gaat goed zo en ik heb het al druk!”

Juist dan is dit ontwikkeladvies voor jou geschikt. In die alledaagse drukte kunnen ongemerkt veel dingen veranderen: jijzelf, je functie, je werkgever, je branche of zelfs de gehele arbeidsmarkt. Tel daarbij op dat je waarschijnlijk al ruim 20 jaar werkt, maar eigenlijk pas net over de helft van je loopbaan bent en je ziet dat jouw loopbaan die tussentijdse check verdient.

Persoonlijk ontwikkelplan
Samen met je coach ga jij kijken hoe jouw situatie er uit ziet. Zowel naar wat jij leuk vindt en goed kan, als naar de arbeidsmarkt en welke kansen die voor jou biedt. Eigenlijk een soort APK van je loopbaan! Ik bied je een kort en inspirerend traject met als resultaat een concreet actieplan dat jou richting geeft voor de ontwikkeling van het volgende deel van jouw loopbaan.

In 4 gesprekken zet je de grote lijnen uit voor jou toekomst in werk en leven. En het is “gratis”, met waarde van 600,-! Behoor je tot bovenstaande werkende doelgroep en wil je op een plezierige manier aan de slag met je ontwikkeling, neem gerust contact met me op!