Selecteer een pagina

HR advies

Veel organisaties hebben een strategie, een visie en een missie. Om de doelstellingen vanuit de strategie te kunnen behalen, is menskracht nodig. Kwaliteit en continuïteit zijn hierbij van groot belang. Vanuit HRM zijn er vier thema’s te benoemen die bijdragen aan het behalen van de strategie: leiderschap, een heldere koers en kader, personeelsontwikkeling en binden en boeien.

HR-advies en interim

Advyt ondersteunt bedrijven op deze thema’s op interim basis, bijvoorbeeld wanneer de HR-adviseur door omstandigheden een periode uit de running is. Of omdat je tijdelijk meer HR capaciteit nodig hebt. Ook voor MKB is het permanent inzetten van een HR-adviseur niet altijd logisch, ook dan kun je Advyt  inschakelen voor onderstaande HR -vraagstukken:

  • Organisatieadvies
  • Talentontwikkeling met behulp van FacetV
  • Werving en selectie
  • Opstellen van functieprofielen
  • Opstellen van personeelsbeleid
  • Problematiek rondom functioneren en/of ontslag
  • Geven van workshops c.q. trainingen op het gebied van HR-thema’s, maar ook teamontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling
  • Coaching van management en medewerker

 

Over duurzame inzetbaarheid

De arbeidsmarkt verandert, dit vraagt van werknemers en werkgevers een ander perspectief op werk. Dit betekent dat het belangrijk is te weten wat er speelt binnen de maatschappij, binnen je vakgebied en binnen bedrijven.

Ontwikkeling als norm

“In de huidige tijd draait het niet langer om wat je in het verleden hebt geleerd, welk ‘kunstje’ je kent. Talenten en kwaliteiten worden steeds belangrijker en daarmee ook de noodzaak om je te blijven ontwikkelen. Dat vereist een loskomen van vaste denkpatronen en systemen. Bij werkgevers en werknemers. De toekomst ligt in loopbaanflexibilisering en eigenaarschap bij medewerkers. Ontwikkeling als norm voor de werkgever om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. En ontwikkeling als norm voor de medewerker om meerwaarde te blijven bieden aan de werkgever en om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. “

Bron : overduurzameinzetbaarheid.nl

 


 

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in